###

รหัสพัสดุ

วันที่ รหัสคำสั่งซื้อ ชื่อ - สกุล สถานะคำสั่งซื้อ รหัสพัสดุ
2018/12/12 #13227 ภพธรรม แก้*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED636725626TH
2018/12/11 #13224 ชิโนรส รวบ*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED636722766TH
2018/12/11 #13221 ศิรวิทย์ หิร*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED636722752TH
2018/12/11 #13212 ทวีลาภ สงว*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED636722783TH
2018/12/11 #13216 คุณละเอียด มาต*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED636722770TH
2018/12/11 #13217 ไพบูลย์ พรม*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED636722678TH
2018/12/11 #13219 อรรถพล กรร*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED636722664TH
2018/12/11 #13220 ธีรวุฒิ เศร*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED636722797TH
2018/12/08 #13211 ยงยุทธ เรื*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED635504022TH
2018/12/07 #13202 กมลวรรณ อิน*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED635502980TH