###

รหัสพัสดุ

วันที่ รหัสคำสั่งซื้อ ชื่อ - สกุล สถานะคำสั่งซื้อ รหัสพัสดุ
2019/10/21 #13899 ฐวพรรณ์ เปร*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## LTMP000254793
2019/10/16 #13896 พ.อ.สุรสีห์ รัต*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PTSN000337809
2019/10/11 #13886 อุทัยวรรณ ฉิม*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## LTMP000252395
2019/10/11 #13890 อิทธิพล เหล*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## LTMP000252399
2019/10/11 #13891 สนิท บัว*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## LTMP000252394
2019/10/09 #13888 ภูมิ บุญ*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## LTMP000251563
2019/10/02 #13879 นายณัฏฐ์ดนัย รุ่*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## LTMP000248857
2019/09/30 #13880 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ สัต*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## EI267933455TH
2019/09/24 #13878 นายปิยะพันธ์ ศรี*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## EI267913478TH
2019/09/23 #13877 ณัฐวุธ สาส*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## LTMP000245632