###

รหัสพัสดุ

วันที่ รหัสคำสั่งซื้อ ชื่อ - สกุล สถานะคำสั่งซื้อ รหัสพัสดุ
2020/10/30 #14211 นรัท พูน*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## 820507208791
2020/10/26 #14210 Asawapon Hor*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## 820497737161
2020/10/23 #14208 อมร กิต*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PTSN000455238
2020/10/17 #14207 ประยุทธ์ ชีว*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PTSN000454010
2020/10/08 #14204 ศศิธร พุ่*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## 820461089700
2020/10/07 #14205 โฆษิต แสว*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PTSN000451186
2020/10/07 #14206 วิเชียร โพธ*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## 820458846723
2020/09/25 #14202 สันติ อัต*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PTSN000449125
2020/09/10 #14197 เทิดภูมิ ภูค*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PTSN000445803
2020/09/10 #14196 จิณต์จุฑา ผัด*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PTSN000445801