###

รหัสพัสดุ

วันที่ รหัสคำสั่งซื้อ ชื่อ - สกุล สถานะคำสั่งซื้อ รหัสพัสดุ
2019/02/12 #13398 จเร จัน*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED695662856TH
2019/02/12 #13393 วรวุฒิ ภู*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED695662825TH
2019/02/11 #13397 มงคล ลัก*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED695642091TH
2019/02/11 #13395 ปกรณ์ จัน*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED695642065TH
2019/02/11 #13394 นางวางจีวรรณ จัก*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED695642074TH
2019/02/09 #13390 นายปิยะพันธ์ ศรี*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED695628608TH
2019/02/09 #13389 มงคล เจิ*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED695628611TH
2019/02/09 #13388 ธีรพงษ์ ทวี*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED695628625TH
2019/02/08 #13387 กำพล อนั*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED695632324TH
2019/02/08 #13379 วิชุดา บุญ*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED676999773TH