###

รหัสพัสดุ

วันที่ รหัสคำสั่งซื้อ ชื่อ - สกุล สถานะคำสั่งซื้อ รหัสพัสดุ
2019/04/20 #13540 Natthpong San*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## LTMP000188900
2019/04/20 #13539 นายวงศกร บาง*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## LTMP000188891
2019/04/20 #13538 ภานุวัฒน์ สุท*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## LTMP000188896
2019/04/19 #13537 ชาตรี เวท*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED749198943TH
2019/04/18 #13536 ปุณณวิช ชุร*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED774312897TH
2019/04/18 #13535 บจ. ไซเ*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED774312910TH
2019/04/17 #13534 นายอวิรุทธ์ เลิ*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED774311361TH
2019/04/17 #13532 ชิโนรส รวบ*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED774311335TH
2019/04/12 #13531 สิริชัย เหม*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## LTMP000187612
2019/04/10 #13525 สันติ อัต*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED749175386TH