###

::: วิธีเซตค่า เครื่องตั้งเวลา ดิจิตอลทามเมอร์ เปิด-ปิดไฟ Timer 12V, Timer 24V, Timer 220V

22-11-2016 14:10:28
(18) ที่ชื่นชอบ
   
(22117) เปิดดู

วิธีการใช้งาน เครื่องตั้งเวลา และเซตค่าดิจิตอลทามเมอร์จะมีลักษณะที่แทบจะเหมือนกัน 100% ไม่ว่าจะเป็น Digital Timer 220V, Digital Timer 24V, Digital Timer 12V ซึ่งเราขออนุญาตเขียนรวมๆ เพียงท่านอ่านสักนิดเพื่อนำไปใช้กับดิจิตอลของท่านเพื่อเซตค่าตั้งเวลาตามที่ท่านต้องการ

1. ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กำลังไม่เกินกำหนดตามแต่ละรุ่นซึ่งทนกระแสไม่เท่ากัน(กรุณาด
ูคู่มือแต่ละรุ่นว่ากี่แอมป์)
2. ก่อนอื่นอันดับแรกจะต้องนำเครืองตั้งเวลาไปเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟบ้านกรณีระบบ220V ถ้าเป็นระบบ 12V 24V ก็ควรต่อระบบทิ้งไว้ 7-10 ชั่วโมง เพื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวเครื่องก่อนเริ่มการใช้งานครั้งแรก
3. ตั้งเวลา เปิด-ปิด ตามความต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ด้วยระบบอัตโนมติ (Auto) หรือ เปิด-ปิด (On-Off) โดยไม่ต้องผ่านระบบตั้งเวลา
4.
สามารถตั้งได้ 14-18 โปรแกรม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ใน 1 วัน และ 1 สัปดาห์
5. ช่วงเวลาการตั้งเวลาใน 1 สัปดาห์ สามารถเลือกได้ดังนี้
- จันทร์ ถึง อาทิตย์ แบบเจาะจงแค่วันใดวันหนึ่ง
- จันทร์ ถึง อาทิตย์ ตลอดทุกๆ วัน
- จันทร์ ถึง ศุกร์ ตลอดทุกๆ วัน ยกเว้น เสาร์ อาทิตย์
- เสาร์ ถึง อาทิตย์ เจาะจงเฉพาะวันหยุด เสาร์ และ อาทิตย์
- จันทร์ ถึง เสาร์ ยกเว้น วันอาทิตย์
- จันทร์ พุธ ศุกร์
- อังคาร พฤหัสบดี เสาร์
- จันทร์ อังคาร พุธ
- พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
- จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์
6. เลือกหน้าจอแสดงเวลาแบบ 12 ชม. คือแบบ Am-Pm หรือแบบ 24 ชม. ได้โดยกดปุ่ม Clock และ Timer พร้อมกัน
7. ให้หน้าจอนาฬิกา แสดงเวลาแบบ เร็วขึ้น/ช้าลง 1 ชั่วโมง ได้สำหรับประเทศที่มี 2 ช่วงเวลา ในฤดูร้อน/หนาว (Summer/Winter) โดยกดปุ่ม Clock และ On/Auto/Off พร้อมกัน
8. ไม่ควรใช้กับเครื่องทำความร้อน (Heater) หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน

วิธีตั้งเวลา
1. ลบข้อมูลเก่าที่ค้างในตัวเครื่องออกทั้งหมด โดยกดปุ่ม Master Clear ด้วยวัตถุปลายแหลม เช่น ปลายปากกา หรือ เข็ม
2.ตั้งนาฬิกาให้เที่ยงตรง เทียบกับเวลาปัจจุบัน โดยกดปุ่ม Clock ค้างไว้ ขณะเดียวกันให้กดปุ่ม Week เพื่อเลือกวัน จากนั้นเปลี่ยนไปกดปุ่ม Hour และ Minute เพื่อตั้งเวลาชั่วโมง นาที ให้ตรงกับเวลาปัจจุบัน ตามลำดับ
3. เข้าสู่โปรแกรมการตั้งเวลา เปิด-ปิด-อัตโนมัติ โดยกดปุ่ม Timer ก่อน หลังจากนั้น กดปุ่ม Week เพื่อเลือกวัน กดปุ่มซ้ำๆ จนได้ชุดของวันที่ต้องการ, กดปุ่ม Hour และ Minute เพื่อตั้งเวลาเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าในโปรแกรมที่ 1 ที่หน้าจอจะปรากฏคำว่า ON และเลข 1
4. กด Timer อีกครั้งเพื่อตั้งเวลาปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าในโปรแกรมที่ 1 โดยกดปุ่มตั้ง Week/Hour/Minute เพื่อเลือกวัน เวลา สำหรับปิดเครื่อง สังเกตที่หน้าจอจะปรากฏคำว่า OFF และเลข 1 หมายถึงการตั้งค่าการปิดในโปรแกรมที่1
5. กด Timer อีกครั้งเพื่อเลือกการตั้งเวลาเปิด-ปิด ในโปรแกรมที่ 2-8 โดยทำเหมือนวิธีตามข้อ 3-4 ขณะที่หน้าจอจะปรากฎคำว่า On, Off และเลข 2-8 ตามชุดของโปรแกรม
6. เสร็จสิ้นการตั้งโปรแกรมแล้ว ให้กดปุ่ม Clock เพื่อกลับหน้าจอเข้าสู่สัญลักษณ์ นาฬิกาแสดงเวลาในปัจจุบัน
7. กดปุ่ม On/Auto/Off ซ้ำๆ โดยให้หน้าจอแสดงคำว่า Auto เพื่อต้องการให้โปรแกรม เปิด-ปิด อัตโนมัติทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้ หรือเลือก ON เพื่อให้เครื่องเปิดการทำงานตลอดเวลา หรือ Off เมื่อต้องการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
8. หากทำผิดในขั้นตอนใด ให้กดปุ่ม Res/Rcl แล้วเริ่มใหม่
9. ข้อมูลการตั้งเวลาจะยังคงอยู่ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการตั้งใหม่ หรือ กดปุ่ม Master Clear
10. กดปุ่ม Random ขณะอยู่ในโหมด Auto จะทำให้เครื่องทำงานก่อนเวลาที่ตั้งไว้ 0-32 นาที ระหว่างเวลา 18:00 ถึง 06:00 น. กดปุ่ม Random ซ้ำ เมื่อต้องการยกเลิกระบบนี้และตัวอักษร Random จะหายไปจากหน้าจอ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เขียนข้อคิดเห็น:

ชื่อ :

Email :

หัวข้อ :

ข้อคิดเห็น :

รหัสป้องกันสแปม :


เพิ่มข้อคิดเห็น