###

การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
รบกวนคุณลูกค้าไม่ว่าจะซื้อปลีกหรือซื้อส่งทำความเข้าใจในเงื่อนไขสักนิดนะครับ จะได้ไม่ต้องมาเคืองกัน
ก่อนสั่งซื้อรบกวนคุณลูกค้าเช็คสเปกให้แน่นอน เพราะจัดส่งแล้วถ้าตัวสินค้าไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด ทางเราจะไม่รับเปลี่ยนและคืนสินค้าครับ กรณีสินค้าขาดไม่ครบจำนวนต้องแจ้งเป็นข้อความลายลักษณ์อักษรเช่นทางไล เฟสบุก อีเมล์ หรือ ข้อความผ่านระบบ ภายใน5 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้า (ตามเอกสารเซ็นต์รับ) หลังจากนั้นทางเราจะไม่สามารถตรวจเช็คให้ได้นะครับ
กรณีการเคลมสินค้า แต่ละประเภทระยะเวลาจะไม่เท่ากัน เราจะนับวันที่ส่งสินค้ากลับมาเคลมเป็นหลักอิงตามเอกสารบริการของขนส่งนั้นๆ จะไม่อิงตามวันที่บอกกล่าวครับ (วันที่จัดส่งมาเคลมต้องไม่เกินระยะเวลาการรับประกันที่กำหนด)

1.มอเตอร์
รับประกันสินค้า 3เดือน ยกเว้นกรณีดังนี้
ไหม้ ตกน้ำ กระทบกระแทกอย่างรุนแรง ใช้งานผิดประเภทหรือโหลดเกินความสามารถของตัวเครื่องจะสามารถทำงานได้
วิธีป้องกัน  ส่วนใหญ่มอเตอร์แทบจะไม่เคยมีเคลม ปัญหาที่เกิดบ่อยจากลูกค้าคือใช้งานเกินจนเกิดความร้อนและไหม้ในที่สุด มักเกิดกับมอเตอร์ขนาดเล็กซึ่งโหลดหนักเกินและ/หรือ เปิดนานเกิน ต้องระวังโดยคอยเช็คความร้อนที่มอเตอร์ และแนะนำให้นำเครื่องตั้งเวลารีเรย์ มาใช้ร่วมเพื่อให้มอเตอร์มีการพักเป็นระยะๆ

2.โซล่าชาร์จเจอร์
รับประกันสินค้า 3 เดือน ยกเว้นกรณีดังนี้
ไหม้ ตกน้ำ กระทบกระแทกอย่างรุนแรง ใช้งานผิดประเภทหรือโหลดเกินความสามารถของตัวเครื่องจะสามารถทำงานได้
วิธีป้องกัน ส่วนใหญ่ โซล่าชาร์จเจอร์ มักจะติดต่อขอเคลมอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดการไหม้ในตัวเครื่อง ซึ่งสาเหตุจากการไหม้จะมีดังนี้
- การใช้งานกระแส(A)ของแผงโซล่าเซลล์เกินมากกว่าตัวเครื่องหรือใช้งานฟิตพอดีกับสเปกเครื่อง วิธีป้องกัน ควรตรวจสอบแผงโซล่าเซลล์ของท่าน ว่าใช้กระแสโดยรวมทั้งหมดที่ทำการติดตั้งเท่าใด แล้วจึงมาเลือกโซล่าชาร์จเจอร์ที่จะใช้งานโดยการเลือกนั้นจะต้องเผื่อสเปกการใช้งานไว้อย่างน้อย 20% (กรณีที่ไม่เผื่อไว้ทางเราขออนุญาตไม่เคลมให้นะครับ)
- การใช้แรงดัน(V)แผงโซล่าเซลล์มากกว่าสเปกตัวเครื่องจะรับได้ กรณีแรงดันมากกว่าสเปกตัวเครื่องจะรับได้ จะมีผลทำให้ภายในเกิดความร้อนและไหม้ได้เช่นกัน วิธีป้องกัน ควรตรวจสอบแผงให้แน่ใจว่าแรงดันของแผงออกมาเท่าไหร่แล้วจึงเลือกสเปกโซล่าชาร์จเจอร์ที่เหมาะสมตรงกัน(ไม่มั่นใจสอบถามผู้ขายก่อนสั่งซื้อ)
- การต่อใช้งานกับแผงและแบตไม่ถูกต้อง เช่น โซล่าชาร์จเจอร์ กรณีแบบนี้เจอบ่อยโดยเฉพาะช่างติดตั้งซึ่งมักจะเข้าใจผิดจำนวนมาก การต่อแบบเข้าใจผิดแบบนี้นอกจากจะสูญเสียพลังงานที่ได้จากแผงไปจำนวนมากแล้วยังส่งผลให้ตัวเครื่องเกิดความร้อนและไหม้เสียหายไปในที่สุด ซึ่งในบางครั้งโซล่าชาร์จเจอร์อาจไม่ได้ไหม้เลยทันทีหลังจากที่ติดตั้ง(ขึ้นอยู่กับแรงดันและกระแสที่ใช้ในระบบ) และนี่คือเหตุผล..ทำให้ช่างใหม่ๆที่ไม่ชำนาญจำนวนมากเข้าใจและติดตั้งแบบผิดวิธี แต่ในที่สุดก็มักจะมีปัญหาตามมาคือการไหม้ (ซึ่งอาจอันตรายถึงกับทำให้เกิดไฟไหม้ได้)
ระบบ PWM โดยทั่วๆไปการต่อที่ถูกต้องมีดังนี้
แผงระบบ 12V (แรงดันไฟจากแผงจริงจะอยู่ที่ 17-22V) แบตเตอรี่ที่รองรับคือ 12V (จำนวนแบตเตอรี่ที่จะนำมาสำหรับสำรองไฟเพิ่มจะต้องนำมาต่อแบบขนานกับแบตเดิม และคำนวณให้เหมาะสมสำหรับกับการชาร์จ 10-15% ต่อชม)
แผงระบบ 24V (แรงดันไฟจากแผงจริงจะอยู่ที่ 28-48V) แบตเตอรี่ที่รองรับคือ 24V โดยการนำแบตเตอรี่2ลูกมาทำการอนุกรมกัน (จำนวนแบตเตอรี่ที่จะนำมาสำรองไฟเพิ่มจะต้องนำมาต่อแบบขนานกับแบตเดิมที่ต่ออยู่โดยรักษาสมดุลในแต่ละด้านของแบตเตอรี่ด้วย และคำนวณให้เหมาะสำหรับการชาร์จ 10-15% ต่อชม)
แผงระบบ48-60V (แรงดันไฟจากแผงจริงจะอยู่ที่ 50-60V)แบตเตอรี่ที่รองรับคือ 36V-48V โดยการนำแบตเตอรี่3-4ลูกมาทำการต่ออนุกรมกัน (จำนวนแบตเตอรี่ที่จะนำมาสำรองเพิ่มจะต้องนำมาต่อแบบขนานกับแบตเดิมโดยพยายามรักษาความสมดุลในแต่ละด้านของแบตเตอรี่ด้วย และคำนวณให้เหมาะสำหรับการชาร์จ 10-15% ต่อ ชม.)
- การต่อแผงลงโซล่าชาร์จเจอร์ทิ้งไว้โดยไม่ต่อลงแบตเตอรี่หรือจำนวนแบตเตอรี่ไม่สมดุลรองรับกับจำนวนแผงหรือปริมาณกระแสที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตได้ กรณีต่อทิ้งไว้จะไหม้ได้ทันทีโดยไม่ต้องสงสัย ส่วนกรณีแบตไม่พอรองรับนั้น ผู้ใช้ควรจะต้องคำนวณแบตให้เพียงพอต่อกระแสที่ผลิตได้ อัตราการชาร์จที่ช่วยถนอมแบตเตอรี่และเหมาะสมคือ 10-15% ต่อชั่งโมง

3.สินค้าประเภท DIY
สินค้าประเภทนี้จะไม่มีรับประกันทุกตัว เนื่องจากสินค้าประเภทนี้มีความเปราะบาง ถ้าผู้ใช้งานไม่มีความรู้และใช้งานไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการต่อวงจรผิด ใช้แรงดันไฟผิด ส่งผลให้สินค้าเกิดความเสียหายโดยง่าย เพื่อเป็นการตัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการโต้เถียงในเชิงเทคนิค และยากต่อการตรวจเช็ค เราจะไม่รับประกันและไม่เคลมให้นะครับ
ดังนั้นไม่ว่าจะอย่างไร ถ้าสินค้าเสียใช้ไม่ได้ อาจเกิดจากความบกพร่องของตัวสินค้าเองหรือความผิดผู้ซื้อซึ่งนำไปใช้งาน ขอไม่รับประกันและเคลมสินค้าประเภทDIYให้ทุกกรณีครับ โปรดพิจารณาก่อนสั่งซื้อด้วยครับ (จะได้ไม่ต้องมาถกเถียงทะเลาะกันครับ)
สินค้าประเภทนี้มีอะไรบ้างมาดูกัน
- ดิจิตอลมิเตอร์ทั้งหมด 
- led chip ทุกขนาด
- ไดร์เวอร์ขับหลอดทุกขนาด
- วงจรลดหรือเพิ่มแรงดันไฟฟ้าทุกขนาด
- อุปกรณ์อิเล็กโทนิคส์ประเภทอะไหล่ทุกชนิด
- โคมไฟเปล่าสำหรับนำไปประกอบเอง
กรณีสินค้ามีปัญหาลูกค้าสามารถแจ้งพร้อมหลักฐานการใช้งานแล้วเกิดเสียกับทางเราเพื่อขอราคาพิเศษเพื่อซื้อสินค้าตัวใหม่ได้ครับ

4. อุปกรณ์เครื่องวัดไฟ เช่น มัลติมิเตอร์ แคล์มมิเตอร์
รับประกันสินค้า 3 เดือน ยกเว้นกรณีดังนี้
ไหม้ ตกน้ำ กระทบกระแทกอย่างรุนแรง ใช้งานผิดประเภทหรือโหลดเกินความสามารถของตัวเครื่องจะสามารถทำงานได้

5. อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า เช่น เบกเกอร์ กันกระชาก สวิตซ์แสง เครื่องตั้งเวลา
รับประกันสินค้า 3 เดือน ยกเว้นกรณีดังนี้
ไหม้ ตกน้ำ กระทบกระแทกอย่างรุนแรง ใช้งานผิดประเภทหรือโหลดเกินความสามารถของตัวเครื่องจะสามารถทำงานได้

6. ปั๊มน้ำทุกชนิด ทุกขนาด
รับประกันสินค้า 3 เดือน ยกเว้นกรณีดังนี้
ไหม้ กระทบกระแทกอย่างรุนแรง ใช้งานผิดประเภทหรือโหลดเกินความสามารถของตัวเครื่องจะสามารถทำงานได้

7.เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร
รับประกันสินค้า 3 เดือน ยกเว้นกรณีดังนี้
ไหม้ ตกน้ำ(กรณีที่ไม่ได้ใช้กับน้้ำ) กระทบกระแทกอย่างรุนแรง ใช้งานผิดประเภทหรือโหลดเกินความสามารถของตัวเครื่องจะสามารถทำงานได้

8.หลอดไฟและโคมไฟ สำเร็จทุกชนิดทุกขนาด
รับประกันสินค้า 3 เดือน ยกเว้นกรณีดังนี้
ไหม้ ตกน้ำ เสียหายจากฟ้าผ่า กระทบกระแทกอย่างรุนแรง ใช้งานผิดประเภทหรือโหลดเกินความสามารถของตัวเครื่องจะสามารถทำงานได้

9.อินเวอร์เตอร์/ เครื่องแปลงไฟเป็น 220V
รับประกันสินค้า 3 เดือน ยกเว้นกรณีดังนี้
ไหม้ ตกน้ำ กระทบกระแทกอย่างรุนแรง ใช้งานผิดประเภทหรือโหลดเกินความสามารถของตัวเครื่องจะสามารถทำงานได้

10.กริดไทร์ อินเวอร์เตอร์
รับประกันสินค้า 3 เดือน ยกเว้นกรณีดังนี้
- ไหม้ ตกน้ำ กระทบกระแทกอย่างรุนแรง
- ใช้งานผิดประเภท รวมทั้งการใช้งานผิดวิธีโดยการนำไปต่อกับแบตเตอรี่
- ใช้แผงหรือวัตต์เกินความสามารถที่ตัวเครื่องจะรับได้
- โหลดเกินความสามารถของตัวเครื่องจะสามารถทำงานได้