###

หมวดสินค้า

แคลมป์มิเตอร์ AC / DC

แนะนำข้อควรคำนึงถึงในการเลือกซื้อ แคลมป์มิเตอร์ AC / DC

โดยทั่วไปปัจจุบัน แคลมป์มิเตอร์ จะมีทั้งระบบไฟ AC และ DC นำมาใช้งานในด้านการวัดกระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าต่างๆ โดยนำ แคลมป์มิเตอร์ คล้องสายไฟที่ต้องการจะวัด ก็จะทำให้สามารถทราบกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านได้
หลักการทำงานง่ายๆคือ เมื่อกระแสไฟฟ้ากำลังไหลผ่านสายไฟอยู่นั้น จะเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้น ดังนั้นเมื่อเรานำแคลมป์มิเตอร์ คล้องสายไฟ ก็จะได้ค่ากระแสออกมาเป็นตัวเลข(กรณีเป็นแบบดิจิตอล)
การเลือกใช้งาน แคลมป์มิเตอร์ สิ่งที่ต้องควรคำนึงถึงมีดังนี้
- แรงดันต่ำสุด/สูงสุด ที่ต้องการวัด
- ระบบไฟฟ้าที่ต้องการวัด AC หรือ DC หรือทั้ง AC และ DC
- ต้องการวัดกระแสสูงสุด และต่ำสุด มากน้อยเท่าใด
- ระบบการวัดค่าอื่นๆที่ต้องการเพิ่มเติม ต้องการค่าวัดในช่วงเท่าไหร่
- ต้องการความแม่นยำในการวัดมากน้อยแค่ไหน
อันนี้คือข้อพิจารณาเบื้องต้น เพือเลือกรุ่นใช้งานอย่า่งเหมาะสม

ไม่มีรายการสินค้าอยู่ในหมวดสินค้านี้