###

หมวดสินค้า

โซล่าชาร์จเจอร์ 48V 50A

ข้อแนะนำการเลือกใช้งาน โซล่าชาร์จเจอร์ 48V 50A

การจะเลือกใช้งานโซล่าชาร์จเจอร์ผู้ใช้จะต้องคำนึงถึง
- แรงดันไฟของแผงเมื่อต่อครบทุกแผงแล้วต้องอยู่ในระบบของ 48V(55-90V) ซึ่งเวลาใช้งา่นจริง แรงดันไฟจะต้องมากกว่า 55V และต้องไม่มากกว่า 90V
- ผลรวมของกระแสทุกแผ่นแล้วต้องไม่เกิน 50A ควรเผื่อการใช้งานอย่างน้อย 20%
- การใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ที่ใช้ต้องเพียงพอต่อการรองรับ การชาร์จที่เหมาะสมสำหรับระบบ PWM คือ10% ต่อชั่วโมง ถ้าชาร์จเร็วกว่านี้สามารถทำได้แต่จะทำให้แบตเตอรี่อายุการใช้งานที่สั้นลง
- การใช้แบตเตอรี่รองรับกรณีเป็นแบตลูกละ12V จะต้องอนุกรมกันให้ได้ 48V เพื่อรองรับการใช้งาน

ข้อควรระวังในการใช้งาน โซล่าชาร์จเจอร์ 48V 50A
- ไม่ควรต่อโซล่าชาร์จเจอร์ทิ้งไว้ โดยไม่เชื่อมสายต่อเข้ากับแบตเตอรี่ จะทำให้โซล่าชาร์จเจอร์ไหม้ได้
- การใช้งานกับแบตเตอรี่ที่รองรับแรงดันไม่เหมาะสมจะทำให้โซล่าชาร์จเจอร์และแบตเตอรี่เกิดความเสียหายได้
- การใช้งานโดยมรจำนวนแบตเตอรี่ลองรับไม่เหมาะสมอาจทำให้โซล่าชาร์จเจอร์เสียหายได้
- มักจะเข้าใจกันแบบผิดๆเสมอกรณีระบบ PWM รุ่นทั่วไป การใช้แบตรองรับจะต้องตรงกับการใช้งานของระบบ อย่่างกรณีนี้โซล่าชาร์จเจอร์เป็นระบบ 48V ดังนั้นแผงโซล่าเซลล์จะต้องอนุกรมกันให้ได้ 48V จะใช้แบตเตอรี่12V เพียงลูกเดียวหรือ 2ลูกอนุกรมกันไม่ได้เนื่องจากแรงดันไฟค่อนข้างสูงจะสร้างความเสียหายให้กับโซล่าชาร์จเจอร์และแบตเตอรี่อาจจะเสียหายในทันทีหรืออาจจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง

 

ไม่มีรายการสินค้าอยู่ในหมวดสินค้านี้